Generalforsamling 2023 – Foreningen NORDEN Aalborg og omegn

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 18.00
De Frivilliges Hus, (v/ Vejgård Bibliotek) Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Aftenen begynder med et indlæg af Jens Fonsbøl, som vil fortælle om sit virke som dirigent for Det Grønlandske Kor, Ikinngutigiit, gennem mange år.

Kl.18.45 spisning. Pris 60,00 kr. inkl. et glas vin/vand.

Tilmelding senest mandag den 6. marts til Rita H. Mikkelsen – Telefon: 98 18 27 40/20 98 92 04, e-mail: hoyermikkelsen@gmail.com.

PROGRAM
Kl. 18.00 Velkomst v. Rita H. Mikkelsen
Kl. 18.15 Foredrag v. Jens Fonsbøl
Kl. 18.45 Spisning inkl. en øl/vand
Kl. 19.45 Generalforsamling
Kl. 21.00 Kaffe og kage

Generalforsamling kl. 19.45

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Forslag fra lokalbestyrelsen
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen På valg er: Peter Rasmussen, John Esbech, Margit Tymm-Andersen, Rita H. Mikkelsen, Søren Hvidberg og Lene Rasmussen.
8. Valg af revisorer.
På Valg er: Anthon Hald og Kjeld Raffn
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget per post eller mail senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen kl. ca. 21.00 vil der blive serveret kaffe og kage.

Hvis der er spørgsmål til årsregnskaberne, vil Peter Rasmussen svare på disse på generalforsamlingen.