Læseklubber – kom og læs med

Har du lyst til at læse og diskutere litteratur i fællesskab med andre?

I Foreningen Norden Aalborg har vi to læsekredse, som begge fungerer godt. Bøgerne, som læses, er skrevet af forfattere bosat i Norden. De nordiske lande rummer mange spændende forfattere.
Vi ønsker at øge interessen for nabolandenes litteratur for det nordiske kulturfællesskab.

Læsekredsen i Frivillighuset i Vejgård har 2 ledige pladser. Kredsen ledes af Linda Esbech, som kan kontaktes på mobil 20610356.
Mødedage tirsdag formiddage hver 6. uge i Frivillighuset i Vejgård, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

Den anden læsekreds ledes af Merete Bonnesen (mobil nr. 415928669) og Tove Holm (telefon 98257250), som begge kan kontaktes.
Læsekredsen mødes i Sognegården i Langholt.