Formand
Rita H. Mikkelsen
Magnoliavej 74, 9000 Aalborg
Telefon: 98 18 27 40 / Mobil: 20 98 92 04
E-mail: hoyermikkelsen@gmail.com

Næstformand/Kasserer/Nordjobb
Peter Rasmussen (Næstformand)
Mobil: 51 51 25 53
E-mail: peterras0211@gmail.com

Sekretær
Per Bucholdt Andreasen
Mobil: 29 85 07 55
E-mail: pba@mail.dk

Venskabsforeninger
Reidun Ellersgaard
Mobil 28 82 13 56
E-mail: raellersgaard@stofanet.dk

Redaktør Foreningsbladet Norden/Hjemmeside
Lone Rothmann
Mobil 42 22 99 64
E-mail: lonerothmann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lene Nørgaard Rasmussen
Mobil 41 47 46 80
E-mail: lene.n.rasmussen@gmail.com

Suppleanter

Mailliste/filmklub
John Esbech
Mobil 20 81 21 25
E-mail: esbech@stofanet.dk

Frank Nielsen
Mobil: 28 63 41 75
E-mail: tofteby@vip.cybercity.dk